Projekty

Projekt Postav se na vlastní nohy

04.11.2012 11:36
Projekt Postav se na vlastní nohy je tréninkem dospělosti. Jde o několik víkendových workshopů, kde se děti pomocí zážitků učí rozpoznávat různé situace a chápat, jak v nich jednat. Takto se děti seznamují s tématy, jako jsou vztahy kolem nás, práce, finance nebo bydlení. Nedílnou součástí...

Jít vlastní stopou

09.10.2012 00:14
Do projektu pod názvem "Jít vlastní stopou“ se zapojily děti z Dětského domova Uherské Hradiště v měsíci září 2012. Projekt je zaměřen na posílení pracovní integrace mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech a v domech na půl cesty a na odstraňování bariér v jejich rovnocenném přístupu na...

PROJEKT „LEPŠÍ SVĚT NAŠIM DĚTEM“

06.10.2011 14:04
Záměrem Nadačního fondu Tesco je uspořádat veřejnou sbírku mezi zákazníky společnosti Tesco. Sbírkový systém spočívá v naskenování speciálního čárového kódu přímo na pokladně Tesca. Každým načtením tohoto kódu přispívá zákazník do veřejné sbírky částkou 20 korun. Tento systém je funkční na...

„START DO ŽIVOTA – peníze pro život“

10.09.2011 19:38
     Organizátorem projektu je od roku 2003 Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha , se kterým  má náš dětský domov dlouholetou a úspěšnou spolupráci. Každoročně se s náctiletými dětmi do vyhlášeného ročníku zmiňovaného projektu  v rámci realizace...

Internetové kluby

17.06.2011 10:54
Od ledna 2011 jsme zapojení do projektu Internetové kluby, který vypracoval DDM Uh.Brod. Do tohoto projektu budou zařazeny všechny děti školou povinné a studenti, kteří budou mít zájem o práci s počítačem.   Úkolem těchto klubů je zpřístupnit ICT technologie znevýhodněným žákům, přispět...

PROJEKT MÁMY PRO MÁMY – pomáháme srdcem

28.03.2011 14:20
Od měsíce ledna 2011 jsme se s dětmi z Dětského domova v Uherském Hradišti  zapojili do projektu MÁMY PRO MÁMY - pomáháme srdcem. Projekt vznikl v Občanském sdružení  NEDOKLUBKO  OS z potřeb a dobré vůle všech , kteří cítí, že předčasné...

Albert triatlon Tour

14.03.2011 11:58
V pondělí 28.února 2011 nás poctil svou návštěvou v Dětském domově v Uherském Hradišti vrcholový profesionální sportovec, triatlonista Tomáš Slavata, který přijel představit našim dětem sportovní projekt Albert Triatlon Tour. Jedná se o celorepublikovou sérii triatlonových...

„Bez obav – zvládnu to“

11.02.2011 11:55
Obsahem a náplní je lépe připravit děti na úskalí, která je budou provázet při vstupu do osobního života a při výběru budoucího zaměstnání. Aktivní účastí zlepšíme motivaci a kvalifikaci k celoživotnímu učení, vytvoříme lepší podmínky při vstupu na trh práce a startu do života. Projekt je...

Chodníčky za naší minulostí

26.12.2010 12:59
S počátkem realizace tohoto projektu počítáme v období listopad 2010, kdy bude probíhat přípravná fáze, spočívající v teoretickém načerpání vědomostí a naplánování turistických tras. Od měsíce duben 2011 se uskuteční vlastní, praktická část projektu. Do projektu bude...