„Bez obav – zvládnu to“

11.02.2011 11:55

Obsahem a náplní je lépe připravit děti na úskalí, která je budou provázet při vstupu do osobního života a při výběru budoucího zaměstnání. Aktivní účastí zlepšíme motivaci a kvalifikaci k celoživotnímu učení, vytvoříme lepší podmínky při vstupu na trh práce a startu do života. Projekt je zaměřen na  zvyšování  sebevědomí  dětí, odstranění sociálně – psychologických bariér, zvýšení komunikačních  schopností  pomocí praktických ukázek a praktického zapojení do různých řemesel a činností v reálném životě. Vzdělávání je založeno na zážitkové metodě, vytváření vztahu k vlastním výrobkům. „Osahání“ a vyzkoušení si jednotlivých činností vlastnoručně. Od začátku tohoto roku došlo k rozšíření  činností u děvčat o kadeřnické služby, chlapci si vyzkoušeli  jízdu ve vozidle autoškoly, budou zasvěceni do umění míchání nápojů a flambování. Je patrné, že tyto činnosti dělají  děti rády a se zájmem.  V době jarních prázdnin nás čeká lyžařský pobyt v Čenkovicích v Orlických horách. Zde se nejen zdokonalíme v lyžařských dovednostech, ale také se dozvíme další, pro praktický život, důležité informace. Domnívám se, že tento projekt je velmi zdařilý a přínosný. (Z.V.)

Zpět