Již proběhlo

NADACE TEREZY MAXOVÉ

03.03.2023 18:47
I letos děkujeme nadaci Terezy Maxové dětem, která nás opět finančně podpořila v projektu Comenius a díky ní můžou mít naše děti celoročně doučování v předmětech anglický jazyk a matematika. Dále bude podpora využita na pravidelné psychoterapie, logopedii a na speciální doučování. Nadaci TM všichni...

Poděkování organizaci Spolu dětem o.p.s. - Projekt „Kroužky se Zlatkou“

01.03.2023 10:54
Rádi bychom touto cestou vyjádřili srdečné poděkování ředitelce organizace Spolu dětem o.p.s, jmenovitě paní Nadi Dittmannové a manažerce fundraisingu Anně Janata za zprostředkování finanční dotace zájmových kroužků pro děti našeho Dětského domova Uherské Hradiště. Prostřednictvím dárců tak mohly...

Kurz První pomoci

02.01.2023 19:50
Dne 21.12.2022 od 16.00 – 17.30 jsme se s dětmi účastnili kurzu První pomoci, kterou zdarma pro nás připravila MUDr. Kateřina Machalová ze ZZS Uherské Hradiště. Poučila děti, kde múže být největší nebezpečí a jak mu předcházet, jak poskytnout první pomoc při život ohrožujících stavech, jak umět...

Poděkování společnosti Herus, s.r.o. za podzimní prázdniny dětí strávené na Revice

11.11.2022 08:40
Velké poděkování patří již podruhé společnosti Herus, s.r.o., jmenovitě majiteli společnosti panu Robertu Hápovi, za poskytnutí finančního sponzorského daru, díky kterému byl realizován „Ozdravný pobyt“ pro děti z našeho dětského domova. Děti, které nemají štěstí trávit čas se svými příbuznými, tak...

Poděkování společnosti Herus, s.r.o.

11.11.2022 08:39
Dětský domov Uherské Hradiště vyjadřuje velké poděkování p. Robertu Hápovi, majiteli společnosti Herus, s.r.o., za poskytnutí štědrého finančního sponzorského daru, díky kterému byl realizován „Ozdravný pobyt“ dětí v rekreačním zařízení Revika ve Vizovicích v období podzimních prázdnin a část...

Nadace O2 chytrá škola nás opět podpořila!

12.10.2022 14:31
Náš dětský domov se opět úspěšně zapojil do grantové výzvy O2 Chytrá škola a i pro letošní rok získal tak finanční prostředky na realizaci projektu. Tímto bychom chtěli moc poděkovat Nadaci O2, díky které jsme získali finanční podporu na osvětu a vzdělávací aktivity (jak pro děti, tak i pro...

Nadace ČEZ nás opět podpořila!

12.10.2022 14:29
Již druhým rokem děkujeme Nadaci ČEZ za její podporu. Díky Nadaci ČEZ mohly naše děti strávit letošní prázdniny aktivně a smysluplně. Děti, které nemají štěstí trávit čas se svými příbuznými, tak díky této finanční podpoře prožily část letních prázdnin u Lysé hory ve Frýdlantu nad Ostravicí v...

Dobrý skutek pro naše lesy

06.10.2022 08:15
V sobotu 1.řìjna jsme navázali na aktivitu z minulého víkendu a společně s dětmi vyrazili do přírody za účelem udělat dobrý skutek pro "naše lesy". V rámci akce "Vyčisti les" jsme zavítali do nedalekých Boršic. V poměrně krátkém úseku lesa jsme odpadků našli opravdu spoustu. V případě některých...

Připojujeme se k 4. ročníku soutěže Vyčisti les 2022

30.09.2022 12:11
Proč jsme se připojili k IV. ročníku soutěže Vyčisti les (stránka soutěže: vycistiles.cz) Tématika soutěže nám byla velmi blízká. Náš dětský domov již delší dobu spolpracuje s NEPZ (výchovně vzdělávací projekt Nejbohatší ekosystémy planety Země) Kyjovsko a s táborovou základnou Polana, která se...

Běh pro nadační fond Albert – Olomouc

02.09.2022 16:48
Dne 31.08.2022 jsme se společně s dětmi vydali do Olomouce na charitativní běh. Pro děti všech věkových kategorii zde byl nachystaný bohatý program a občerstvení. Děti si šly projít trasu, kde se později zúčastnily běhu. Akce vyvrcholila ve 14:30, kdy se běhu či chůze zúčastnilo skvělých 315 lidí....