MPP - Návštěva stanice HZS v Uherském Hradišti

18.06.2024 09:01

Dne 11. června 2024 jsme s nejmenšími dětmi navštívili stanici HZS v Uherském Hradišti, kde se nás ochotně ujali dva příslušníci HZS. Tato exkurze byla nejen poučná, ale také velmi zajímavá a přínosná.

V průběhu exkurze se děti dozvěděly, jak předcházet vzniku požáru a jak se chovat v situaci, kdy k požáru dojde. Zvláštní důraz byl kladen na správné používání různých látek k hašení různých druhů požárů. Děti tak získaly základní, avšak velmi důležité znalosti, které jim mohou pomoci v krizových situacích.

Děti byly také seznámeny s technikou, kterou místní hasičský záchranný sbor disponuje. Měly možnost si vyzkoušet, jak těžké jsou vyprošťovací nůžky, a také zasedly na místo řidiče hasičského vozu. Kromě toho si děti vyzkoušely hasičskou uniformu a zjistily, jak je těžká. Tyto praktické zážitky byly pro děti velmi atraktivní a obohacující, neboť jim poskytly přímý kontakt s vybavením a prostředím, ve kterém hasiči pracují.

Starší děti se také zajímaly o psychickou a fyzickou náročnost tohoto povolání. Příslušníci HZS jim poskytli cenné informace a sdíleli své osobní zkušenosti, což dětem přiblížilo každodenní realitu práce hasiče.

Návštěva stanice HZS v Uherském Hradišti byla pro všechny účastníky, a zejména pro malé děti, velkým přínosem. Dokonce, když jsme si prohlíželi hasičské vozy, byl nahlášen výjezd. Děti tak měly jedinečnou příležitost vidět rychlou přípravu hasičů – jejich oblečení a odjezd na akci – na vlastní oči a uši. Tento moment děti velmi zaujal a zanechal na ně hluboký dojem.

Děkujeme HZS v Uherském Hradišti za umožnění této exkurze a za jejich neustálé úsilí v ochraně obyvatel, zvířat a majetku.

Zpět