DEN DĚTÍ - Seminář : MATEMATIKA A EKONOMIE NA UTB ZLÍN VE ZNAMENÍ HRY A ZÁBAVY

13.06.2024 07:09

1.6. na Den dětí jsme se zúčastnili na UTB ve Zlíně, Fakultě managementu a ekonomiky, semináře „ Matematika a ekonomie „ na podporu a rozvoj finanční gramotnosti pro děti z dětských domovů. Z našeho zařízení se zapojilo 5 děvčat a 1 chlapec. Předčasné obavy účastníků z náročných matematických výpočtů u tabule hned v úvodu opadly. Seminář probíhal zážitkovou formou, nesl se v uvolněné netradiční atmosféře, formou hry , soutěží a zábavy. Řešily se matematické rébusy, kvízy, nákresy. Odvětvím matematiky provázel děti Kryštof Sedláček, který jim dokázal vysvětlit vše, co se týká logických úloh v matematice. Matematiku v této podobě si všichni užili a některé úkoly si na vlastní žádost zopakovali. Posléze na něj s výkladem ekonomie navázal Kryštofův otec, věhlasný ekonom, p. Tomáš Sedláček. Jako by se znenadání přenesli všichni v prostoru a v čase do imaginárně vytvořeného státu, kde se učili společně přemýšlet, jak změnit současný život k lepšímu. Probíhala taktéž kandidatura na prezidenta státu, kdy z 5 přihlášených kandidátů do závěrečného duelu postoupily 2 dívky z našeho DD, z nichž v závěrečném rozstřelu jedna obhájila v politické debatě svůj vlastní volební program s nadpolovičním počtem volebních hlasů. A to nebylo při pokládání mnohdy záludných otázek z řad přítomných pro ni vůbec jednoduché. Její obhajoba zasloužila velké uznání i od p. Sedláčka. Byla soustředěná, pohotová, nekompromisní, dostála svých volebních preferencí. Moderováním politické debaty se s grácií zhostila taktéž jedna z našich dívek. Vedla si profesionálně, nenechala se kandidáty zaskočit ani vyvést z míry. Všichni přítomní se poté společně zapojili do řešení tzv. dluhové pasti státu. I toto si děti náležitě užily, nabádalo je to k přemýšlení, ve snaze pochopit a uvědomit si složitost a zodpovědnost při plánování a navržení rozpočtu státu.

Matematicko - ekonomický seminář byl pro naše děti velkou výzvou, jak se lze netradiční a zábavnou formou zdokonalovat ve finanční gramotnosti, že lze matematiku s ekonomií uchopit a nahlížet na ni i z jiného úhlu pohledu, který i těm, kteří se jich zpočátku obávají, přináší v konečném závěru potěšení z pochopení a radost ze samotného úspěchu.

Velká pochvala a poděkování patří všem zainteresovaným, především sympatickým profesionálním přednášejícím, dětem za iniciativní zapojení a spolupráci, že si mohly odnést nově získané zkušenosti a nabyté vědomosti, v neposlední řadě organizátorům akce za bohaté občerstvení a možnost příjemně stráveného víkendového „ Dne dětí“, plného krásných, netradičních a nezapomenutelných zážitků.

Zpět