DEN ZEMĚ V KUNOVSKÉM LESE

13.06.2024 07:08

V rámci“ Dne Země“ , jsme se společně s dětmi vydali do Kunovského lesa na lákavou ukázku dravých ptáků a sov, kterou organizoval DDM Šikula. Pracovníci ze „ Stanice ochrany fauny Hluk „ nás postupně formou otázek a odpovědí s dravci na místě seznámili. Představili nám význam a náplň jejich práce v záchranné stanici, postupně pak ukázky v klidu a také v letu puštíka, poštolku, sokola aj. Přiblížili nám výkladem způsob jejich života, jak a kde obvykle hnízdí, čím se živí, jak se rozmnožují, kolik vysedí mláďat, jak se během vývoje a růstu zbarvením opeření samci od samic odlišují . Zajímavá a překvapivá byla informace o délce jejich života, ale také to, že jsou v mnohém užiteční. Ti nejodvážnější z dětí, si je nechali přiletět a posadit přímo až na ruku. Děti, které zodpověděly správně vědomostní tematickou otázku, byly záchranáři ze stanice odměněny sladkostí. Všichni si v závěru odnesli připínací placku s charakteristickým přírodovědným logem.

Navzdory nepříznivému počasí jsme odcházeli obohaceni o nové a neznámé informace. Šlo o velmi zajímavou a inspirativní sobotní přírodovědnou vycházku.

Zpět