„START DO ŽIVOTA – peníze pro život“

10.09.2011 19:38

     Organizátorem projektu je od roku 2003 Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha , se kterým  má náš dětský domov dlouholetou a úspěšnou spolupráci. Každoročně se s náctiletými dětmi do vyhlášeného ročníku zmiňovaného projektu  v rámci realizace PRAKTICKÉHO A VZDĚLÁVACÍHO KURZU zapojujeme.

     Projekt  je zaměřen na přípravu mladých lidí na vstup do samostatného života a probíhá ve dvou fázích.  Jednou z nich je třídenní  vzdělávací pobyt v Praze a následně poté pětidenní pobyt v Dobronicích u Bechyně. Mladí  lidé z dětských domovů jsou v rámci těchto pobytů připravováni v oblastech finanční a  sociální gramotnosti , a to prostřednictvím návštěvy  Dne otevřených dveří v jednotlivých odborech Úřadu městské části Prahy 10, kde probíhá obeznámení a průprava zúčastněných na témata:  jak se stát uchazečem o zaměstnání – práva a povinnosti, příprava na pohovor, rekvalifikace, funkce činnosti sociálního odboru, stručný přehled nejpodstatnějších dávek –dávky hmotné nouze, funkce kurátora – trestní  řád, přestupky a sankce, vyřízení živnostenského listu, občanského průkazu… V rámci pobytu v Praze nechybí pro kolektivy dětí  ani kulturní a sportovní vyžití dle vlastního výběru – bowling, návštěva kina, dále pak oživení si základů etiky a společenského chování a praktické procvičení poskytování  první pomoci.

     V Dobronicích si děti v průběhu pobytu  mohou vyzkoušet seznamovací a týmové hry, při kterých  postupují  od sebepoznání přes poznávání jiných lidí ve svém okolí až k týmové spolupráci  v novém kolektivu, dále mají možnost dle vlastní volby uplatnit samy na sobě  metody  VTI – videotrénink interakcí chování, návyků, projevů.  V rámci  posílení fyzické kondice, překonávání nepříjemných pocitů tělesné i duševní zátěže jsou zde pro účastníky připraveny zátěžové a sportovní aktivity. Probíhá zde rovněž individuální a skupinová arteterapie.

     Novinkou projektu Start do života….. je pro mladé lidi z dětských domovů připraven korespondenční kurz, který  mohou zájemci realizovat přes webové stránky domény www.odcházím.cz. Kurz je složen z lekcí, které jsou rozloženy do deseti měsíců a skládají se z naučné části, z testu o probírané problematice, ze zábavného testu, např. o tom , kdo jsem a z testu ze základních znalostí angličtiny.V případě úspěšného zakončení všech lekcí  absolventi obdrží  certifikát o zvládnutí korespondenčního kurzu.

      Celý projekt je veden profesionály a odborníky, spolupracují a spolupodílejí se na něm  i připravení  supervidovaní dobrovolníci – studenti  vyšších odborných nebo vysokých škol, zaměstnanci firem a státních institucí. Děti  zde v rámci pobytů načerpají spoustu potřebných informací pro budoucí život , vyzkoušejí si široké spektrum  netradičních sportovních aktivit / lanové centrum, horolezecká stěna,…/, poznají  nové přátele  a kamarády, odnesou si  příjemné zážitky v podobě nových životních zkušeností.

Jana Fibichrová

Zpět