Jít vlastní stopou

09.10.2012 00:14

Do projektu pod názvem "Jít vlastní stopou“ se zapojily děti z Dětského domova Uherské Hradiště v měsíci září 2012. Projekt je zaměřen na posílení pracovní integrace mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech a v domech na půl cesty a na odstraňování bariér v jejich rovnocenném přístupu na trh práce. Při pravidelných setkáních, která jsou vedeny zkušenými lektorkami, dochází k patřičné motivaci dětí, ke zvýšení jejich uplatnění na pracovním trhu, podpoře jejich další vzdělanosti. Postupně prošly kurzy zaměřenými na resocializaci, kariérní a pracovní poradenství, dětem byla rovněž přiblížena pracovně-právní legislativa. Vzdělávání je realizováno v příjemném prostředí Hotelu Lázně – Kostelec u Zlína, jehož zázemí mají možnost využít i zúčastněné děti, což je vítaným zpestřením našich víkendových setkání.

Zpět