Projekt Postav se na vlastní nohy

04.11.2012 11:36

Projekt Postav se na vlastní nohy je tréninkem dospělosti. Jde o několik víkendových workshopů, kde se děti pomocí zážitků učí rozpoznávat různé situace a chápat, jak v nich jednat. Takto se děti seznamují s tématy, jako jsou vztahy kolem nás, práce, finance nebo bydlení. Nedílnou součástí projektu je zapojení účastníků do pracovního procesu, a to formou krátkodobých brigád. V letošním roce se těchto brigád zúčastní 4 děti z našeho DD. Projekt Postav se na vlastní nohy je financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, Zahradnictví Líbeznice, Nadačnímu fondu Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem, Společnosti Procter & Gamble a Dittmann Consulting s.r.o.

Zpět

Vzdělávací Postav se na vlastní nohy 2012 s následným procvičením v praxi, je zaměřený na posílení znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před odchodem z dětského domova. Projekt má za cíl komplexně posílit samostatnost mládeže a připravit ji na životní situace, které budou muset po odchodu z dětského domova řešit. Tematicky je zaměřen na několik oblastí: zaměstnání, vztahy, bydlení, finanční hospodaření a plánování životních kroků. ZOBRAZIT VÍCE