Výuka angličtiny metodou Helen Doron pro děti z Dětského domova v Uherském Hradišti

24.08.2015 15:47

Posláním Helen Doron Group je mít pozitivní vliv na vzdělávání dětí a mládeže po celém světě. Pomáháme dětem dosáhnout jejích největšího potenciálu pomocí převratných metodologií, oddaných učitelů, zábavných programů a kvalitních vzdělávacích materiálů.

Rozvoj dítěte podporujeme pomocí péče, kreativity a inovace.

The Helen Doron Group's mission is to make a positive difference in the education of children and youth worldwide. We help children achieve their highest potential through groundbreaking methodologies, enjoyable programs and quality educational materials.

Encouraging childhood development through nurturing, creativity, excellence and innovation.

Zpět