Úspěch Dětského domova v Uherském Hradišti

18.12.2015 15:45

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych Vás a Vaše děti co nejsrdečněji pozval na slavnostní předávání cen pro vítěze vánoční výtvarné soutěže „Nejlepší vánoční dárek“ pořádané Úřadem vlády ČR.

V letošním roce se do soutěže zapojilo 53 dětských domovů, které poslaly více než 120 výkresů. Jsem velice potěšen, že obrázky dětí obdržely více než dva a půl tisíce hlasů. Vítěze vybírali nejen zaměstnanci Úřadu vlády ČR, ale také široká veřejnost prostřednictvím webové ankety.

Na základě výsledků hlasování bylo vybráno deset kreseb, které získaly nejvíce hlasů. Jejich autoři budou oceněni na slavnostním vyhlášení vítězů v úterý 15. prosince 2015 ve Strakově akademii. Slavnostní odpoledne, v rámci kterého budou předány ceny, proběhne od 14.30 do 18.00 hodin. Věřím, že jsme naší soutěží dětem alespoň trochu zpestřili předvánoční čas a těším se na viděnou.

S přátelským pozdravem MgA. Martin Ayrer ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády ČR

 

Tak tenhle vzkaz nám přišel z Úřadu vlády. Oceněno bylo prvních deset míst a my jsme získali hned dvě ceny, a to za za páté a osmé místo. Pátá se umístila Veronika Láníková, která má devět let a osmá Veronika Zaňková, také devítiletá. Soutěže se zúčastnil také Josef Murko, jenž je shodou okolností také devítiletý.

A tak jsme se 15. prosince vydali do Prahy. S dětmi jeli dva vychovatelé, Bronislava Urbancová, která děti do soutěže zapojila a obrázky s dětmi vytvořila a Michal Kučera, který děti do Prahy zavezl autem. Nejprve jsme si prohlédli předvánoční Prahu, především krásné Staroměstské náměstí, kde je nyní vánoční jarmark. Děti si také v 13.00 s mnoha ostatními turisty poslechly a prohlédly Staroměstský orloj.

Po druhé hodině jsme se vydali do Strakovy akademie. Zde nás nejprve bavil kouzelník. Po vystoupení přišel premiér Bohuslav Sobotka, který všechny zúčastněné přivítal. Potom vystoupil s vánočními koledami Kühnův sbor. Po vystoupení pan premiér předal dětem ceny. Následovala prohlídka Strakovy akademie a výstavy soutěžních dílek. Pro děti bylo také připraveno pohoštění.

Vraceli jsme se domů plni krásných zážitků.

Zpět