Trénujeme dospělost i v roce 2019/2020

18.02.2020 08:18

Dospívající děti z našeho dětského domova mají i letos prostřednictvím vyhlášeného 12. ročníku vzdělávacího projektu možnost si vyzkoušet, jak to chodí v samostatném životě. Nadace Spolu dětem o.p.s. i v tomto školním roce realizuje pro dospívající děti z dětských domovů projekt, který je pomůže připravit se na odchod z dětského domova a ulehčí jim tak start do samostatného života.

Na podzim se 4 hoši z našeho domova do tohoto projektu s názvem Tréninky dospělosti zapojili. V rámci podzimního běhu probíhá od října 2019 do března 2020 pět čtyřdenních setkání v Praze v hotelu Pramen. Každé setkání je věnováno jednomu z témat - bydlení, finance, zaměstnání, komunikace. Formou seminářů a workshopů, které vedou velmi erudovaní lidé z praxe, se dospívající děti učí spoustu zajímavých a užitečných věcí, které se jim budou jistě hodit, až jednou opustí brány domova. Většina probíhá zážitkovou formou besed, cvičení, exkurzí, návštěv institucí. Volné večery pak mohou děti navazovat nová přátelství, popovídat si s dětmi z jiných domovů a také si společně s vychovatelem prohlédnout večerní Prahu. Jsme velmi rádi, že můžeme využít nabídky nadace Spolu dětem o.p.s., která nám náplní projektu pomáhá připravovat naše děti na samostatný život, protože čím lépe budou děti připravené, tím mají větší šanci vést spokojený a plnohodnotný život a uplatnit se ve společnosti a na trhu práce.

Zpět