„Tréninky dospělosti“ se Spolu dětem o. p. s

26.07.2022 08:16

Příležitost zapojit se do vzdělávacího projektu pro náctileté, využili v roce 2021/2022 z našeho dětského domova tři dívky a tři chlapci. Projekt „Tréninky dospělosti“ realizovala již poněkolikáté organizace Spolu dětem o.p.s. Čtyřdenní setkávání přihlášených probíhala v jarním běhu v Praze v hotelu Pramen celkem 4x. Projekt tematicky zahrnoval několik oblastí, a to zaměstnání, bydlení, finanční hospodaření, vztahy a plánování životních kroků.

Obsah projektu byl organizátory nastaven a cíleně zaměřen především na posílení praktických dovedností mladých lidí v dětských domovech a jejich osobnostní rozvoj, snažil se teoreticky i prakticky napomoci tomu, aby zařízení ústavní výchovy mladí lidé opouštěli s posílenou schopností žít smysluplný osobní život ve fungujících vztazích. Projekt obsahoval několik nejdůležitějších životně sociálních oblastí jako je např. důraz na dokončené vzdělání a následné uplatnění na trhu práce se zapojením se do pracovního procesu, využití možností brigád, dále partnerské vztahy a rodina s posilováním rodičovských kompetencí, sociálních kompetencí, posilováním finanční gramotnosti a s ní spojené rozplánování rozpočtu – příjmy, výdaje, případné možnosti spoření, taktéž podpora v bydlení a v neposlední řadě vztahy kolem nás, s důrazem na rozvoj a posilování vnitřní i vnější komunikace, propojené s plánováním reálných životních kroků, při naplňování a uplatňování nabytých vědomostí a dovedností v osobním i pracovním životě.

Prakticky bylo zúčastněným odborníky z finančního úřadu a banky poskytnuto a názorně vysvětleno finanční poradenství, se zkušenými pracovníky agentury pro přijetí do pracovního poměru si osobně mohli vyzkoušet na nečisto pohovory /včetně dodržování zásad společenské etikety/, dále samostatnost při vyřizování dokumentů a osobní přímé jednání na úřadech práce, sociálního zabezpečení, poště, a to při zajišťování vyřízení výpisu z rejstříku trestů. Tomu předcházela u mnohých mladých poprvé osobní praktická průprava a zkušenost při sestavení vlastního životopisu, motivačního dopisu, vypisování tiskopisů a podkladů, včetně uvedení základních náležitostí důležitých pro ověření a potvrzení jednotlivými úředníky.

Účastníci se pro vlastní představu měli také možnost blíže seznámit a nahlédnout prostřednictvím exkurze do nízkoprahových ubytovacích zařízení - azylového domu, domu na půli cesty, noclehárny. Nechyběla ani relaxace v podobě zážitkových her. Součástí projektu byla večerní, velmi působivá prohlídka kulturních památek a pamětihodností Prahy, kterou zajišťovali a netradičně pojali průvodci / v minulosti lidé bez domova/ z organizace Pragulic.

Obsah a průběh celého projektu byl pestrý, motivační, naučný i zábavný. Vyvrcholením posledního setkání byl večerní zábavný program sestaven z vlastních tanečních, pěveckých a uměleckých představení samotných účastníků. Příjemnou atmosféru projektu umocnilo společné závěrečné ukončení s předáním certifikátů o úspěšném absolvování projektu, dárků a vzájemným loučením. V paměti mnoha z dětí zůstaly navázaná nová přátelství, nezapomenutelné a neopakovatelné zážitky a prožitky, včetně návštěvy vybraných filmových představení, „Muzea fantastických iluzí a optických klamů kouzelníka P. Kožíška“, rovněž prohlídka největší unikátní evropské expozice „Světa medúz“, které nám organizace nabídla prostřednictvím sponzorství, stejně jako trička, batůžky, a to nejenom pro děti zapojené v projektu, ale rovněž pro jejich další kamarády z našeho dětského domova, které je po předání mile potěšily a udělaly jim velkou radost.

Součástí projektu byla i podpora a posílení profesních kompetencí doprovázejících vychovatelů s nabídkou vzdělávacího programu se společným sdílením zkušeností z praxe.

Za dlouholetou sponzorskou podporu, spolupráci a možnost účasti v projektu patří naše velké poděkování především realizátorům projektu, tj. organizaci Spolu dětem o.p.s. a rovněž také všem zainteresovaným a podporovatelům projektu.

Zpět