Tréninky dospělosti nanečisto

07.05.2019 12:52

V letošním školním roce absolvovala tři děvčata z našeho dětského domova díky Spolu dětem o.p.s projekt: Tréninky dospělosti. Jednalo se o 5 čtyřdenních setkávání náctiletých vrstevníků ze 7 dětských domovů v Praze. Projekt byl zahájen v měsíci říjnu 2018 a byl ukončen v březnu 2019.

Ze strany organizátorů a lektorů byly účastníkům předávány teoretické i praktické zkušenosti, dovedností a cenné rady, jak nejlépe natrénovat dospělost a následně se úspěšně orientovat v samostatném životě a umět se „pevně postavit na vlastní nohy“. Pomocí zážitků, interaktivních metod a nácvikem praktických dovedností se zainteresovaní učili rozpoznávat různé situace a chápat, jak v nich postupovat a jednat, neselhávat a umět předcházet a odolávat lákavým, byť mnohdy scestným nástrahám. S lektory i kariérní poradkyní se učili, jak správně sestavit životopis, motivační dopis, jak zažádat o práci, včetně ukázky správné etikety a dres-codu v případě prac. pohovoru. Nechyběly možnosti a doporučení, jak sehnat přijatelné zaměstnání, jak se orientovat v případě potřeby a pomoci na úřadech, praktické rady při vypisování tiskopisů např. v žádosti o bydlení, jak správně a účelně sestavit rodinný rozpočet, …aj. Účastníci si rovněž mohli osobně prohlédnout altern. bydlení v Domu na půli cesty, porovnat ho s podmínkami ubytování v noclehárně. Podnikli osobní návštěvu s exkurzí do jedné z největších firem zaměřených na internetové zásilky. Zde si prakticky v provozu vyzkoušeli míru náročnosti a zodpovědnosti prac. procesu. V rámci náplně projektu se učením i nápodobou zdokonalovali a posilovali oblast sociální i finanční gramotnosti, trénovali správné rozvíjení osobnostních, profesních a pracovních dovednosti a v neposlední řadě i přípravu potřebnou při zvládání rodičovských kompetencí.

Součástí projektu byla večerní, velmi působivá prohlídka kulturních památek a pamětihodností Prahy, kterou zajišťovali a netradičně pojali průvodci z organizace Pragilic.

Děvčata obdržela v samotném závěru certifikát o absolvování projektu, veškeré školící materiály s potřebnými kontakty a rovněž několik cenných rad, doporučení a věcných dárků, které je budou na cestě v samostatném životě provázet.

 

Velké poděkování za ochotu, vstřícnost a profesionální přístup patří koordinátorce projektu organizace Spolu dětem. o. p. s. , všem lektorům a sponzorům akce.

Zpět