Tréninky dospělosti 2018/2019

16.05.2019 18:19

Prostřednictvím organizace Spolu dětem o.p.s. se náš DD zapojil v roce 2018/2019 do 11. ročníku vzdělávacího projektu „Tréninky dospělosti“. Z počtu mladých lidí z našeho dětského domova ve věku 16 - 20 let, se do projektu přihlásila 3 děvčata. Projekt byl zaměřený na posilování sociálních a osobních kompetencí, znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před odchodem z dětského domova. Tematicky zahrnoval několik oblastí, a to zaměstnání, bydlení, finanční hospodaření, vztahy a plánování životních kroků. Pojítkem celého vzdělávacího cyklu bylo stěžejní téma komunikace. Samotný projekt si stanovil za cíl napomáhat mládeži při začleňování do světa práce a budování samostatného života, usnadnění odchodu z dětského domova, rozšíření možnosti uplatnění pomocí rozvoje dovedností důležitých pro osobní i profesní život a v neposlední řadě rozšíření informační základny. Náplní zážitkového vzdělávacího projektu byla 3 čtyřdenní setkání dětí v roce 2018 a 2 setkání v roce 2019. V rámci posilování profesních kompetencí projekt nabídl i vzdělávací program pro zúčastněné, doprovázející vychovatele.

Za možnost účasti v projektu patří naše velké poděkování realizátorům projektu Spolu dětem o.p.s. a podporovatelům projektu: Zahradnictví Líbeznice, VŠE – Fakultě podnikohospodářské, Nadaci Terezy Maxové dětem, HESTIA - Centru pro dobrovolnictví, z. ú. – Fondu o.p.s. ETELA, Citibank Europe plc – Zaměstnaneckému charitativnímu fondu, Nadaci Táta a máma, AVACOM s.r.o., zaměstnancům společnosti HILTI CŘ a individuálním dárcům.

Zpět