Tradiční červnové setkání svěřenců a zaměstnanců DD

24.07.2015 16:04

Konec měsíce června je pro náš dětský domov charakteristický konečnou bilancí školních výsledků a celoročních úspěchů dětí za uplynulé období. Stalo se již tradicí, že se všechny děti společně se zaměstnanci DD i s bývalými svěřenci, včetně svých rodinných příslušníků, setkávají na odpolední zahradní slavnosti v DD. Vládne zde příjemná rodinná atmosféra umocněná táborákem s opékáním špekáčků a sportováním na hřišti DD. Neodmyslitelně k setkání patří taktéž prohlížení fotografií a historické kroniky DD. Nejmladší ratolesti mají možnost se vydovádět v dětském koutku na trampolíně, dětských prolézačkách, houpačkách a skluzavkách. Nechybí ani hudební doprovod, který hrou na kytaru, společně se zpěvem, umocňuje pohodovou atmosféru celého odpoledne. Návštěvy bývalých, již dospělých svěřenců se svými partnery a dětmi, vždy potěší a jsou pro bývalé i současné zaměstnance za jejich obětavou práci velmi povzbudivým elementem. Sdělují a svěřují se se svými životními příběhy, radostmi, úspěchy, ale i strastmi a překážkami, které je v životě zaskočily, nečekaně překvapily, ale i v mnohém posunuly dál. Jejich prožité osudy, zvládání nástrah i sdílení radosti z nepatrných životních úspěchů se stávají pro mladší svěřence poučením pro jejich reálný vstup do samostatného života a zároveň velkou neodmyslitelnou životní motivací.

Zpět