Spolupráce s Nadaci O2

14.10.2020 15:05

Bezpečně v digitálním světě.

Náš dětský domov se úspěšně zapojil do grantové výzvy O2 Chytrá škola a získal tak finanční prostředky na realizaci projektu. Tímto bychom chtěli moc poděkovat Nadaci O2, díky které jsme získali finanční podporu na osvětu a vzdělávací aktivity (jak pro děti, tak i pro vychovatele) v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti, dále na nákup notebooku, dataprojektoru a plátna. Projekt je naplánován na celý školní rok 2020/21.

Děkujeme.

 

Zpět