Setkání na Ranči Posluchov

09.07.2013 18:28

V červnu letošního roku se náš Dětský domov Uherské Hradiště zúčastnil setkání na Ranči Posluchov, které bylo vyvrcholením modulu finanční gramotnosti, jež je součástí projektu Zvládnu to. Setkání tématem navazovalo na letní tábor ve Viganticích,rovněž na zimní pobytové setkání v Koutech nad Desnou. Společnost Euforall s.r.o., se tomuto tématu věnuje a realizuje dlouhodobý projekt „Bez obav – zvládnu to“, díky němuž učí děti z dětských domovů finanční gramotnosti. Pro děti, které „nevidí“ do chodu domácnosti, je přechod do reálného života více než nesnadný. Děti si tak mají možnost uvědomit, co je nejdůležitější pro člověka k přežití v dnešním světě, učí se hospodařit s penězi – a to již od útlého věku. Finále finanční gramotnosti bylo především opakováním si svých znalostí formou testů, které byly spravedlivě vyhodnoceny a následně došlo k odměňování dětí hodnotnými dárky. Krásným překvapením bylo i setkání s Václavem Vydrou, jehož vřelý vztah ke koním byl všem dětem známý, dostalo se i na všetečné otázky a fotografování. To vše bylo dokresleno příjemnou atmosférou ranče i doprovodným programem, na který děti ještě dlouho vzpomínaly.

Zpět