Projekt: POSTAV SE NA VLASTNÍ NOHY – 8. ročník

01.12.2016 09:07

Naše zařízení se v letošním roce zapojilo prostřednictvím účasti 4 chlapců a tří děvčat do 8. ročníku projektu „Postav se na vlastní nohy“, jehož úspěšným realizátorem je již po několik let organizace Spolu dětem o. p. s..

Výchovně vzdělávací projekt je nastaven pro děti a mládež ve věku od 16 do 20 let, kteří se pomalu, ale jistě připravují na vstup do samostatného života po svém odchodu z dětského domova. Pro většinu z dětí je právě toto období jedním z nejnáročnějších a zároveň nejrizikovějším. Jak předcházet a odolat nástrahám, vyrovnat se s potížemi a jak řešit nečekané problémy ve společnosti, to vše se děti učily na modelových situacích, které společně pro ně připravili pod vedením manažerky projektu Jany, odborní lektoři Bětka s Pavlem. Po dobu tří čtyřdenních školení v Praze, se z kolektivu účastníků dětí i dospělých stali velmi dobří přátelé, nalezli v sobě zároveň důvěru, oporu a mnohé z dětí díky tomu překonaly počáteční ostych a obavy z nezdaru.

Obsah projektu je organizátory nastaven a cíleně zaměřen především na posílení praktických dovedností mladých lidí v ústavní výchově a jejich osobnostní rozvoj. Učí je teoreticky i prakticky napomoci tomu, aby zařízení ústavní výchovy opouštěli s posílenou schopností žít smysluplný osobní život ve fungujících vztazích. Tematicky projekt obsahuje několik nejdůležitějších životně sociálních oblastí jako je např. důraz na dokončené vzdělání a následné uplatnění na trhu práce se zapojením se do pracovního procesu, využití možností brigád, dále partnerské vztahy a rodina s posilováním rodičovských kompetencí, posilováním finanční gramotnosti a s ní spojené rozplánování rozpočtu – příjmy, výdaje, případné možnosti spoření, taktéž podpora v bydlení a v neposlední řadě vztahy kolem nás, s důrazem na rozvoj a posilování vnitřní i vnější komunikace, propojené s plánováním reálných životních kroků, při naplňování a uplatňování nabytých vědomostí a dovedností, v osobním i pracovním životě.

Prakticky bylo dětem odborníky z finančního úřadu a banky poskytnuto a názorně vysvětleno finanční poradenství, se zkušenými pracovníky agentury pro přijetí do pracovního poměru si osobně mohly vyzkoušet na nečisto pohovory /včetně dodržování zásad společenské etikety/, dále samostatnost při vyřizování dokumentů a osobní přímé jednání na úřadech práce, sociálního zabezpečení, poště, a to při zajišťování vyřízení výpisu z rejstříku trestů. Tomu předcházela praktická průprava při sestavení vlastního životopisu, motivačního dopisu, vypisování tiskopisů a podkladů, včetně uvedení základních náležitostí důležitých pro ověření a potvrzení jednotlivými úředníky.

Účastníci se pro vlastní představu měli také možnost blíže seznámit a nahlédnout prostřednictvím exkurze do nízkoprahového ubytovacího zařízení - azylového domu. Nechyběla ani relaxace v podobě zážitkových her a muzikoterapie. Součástí projektu byla večerní, velmi působivá prohlídka kulturních památek a pamětihodností Prahy, kterou zajišťovali a netradičně pojali průvodci z organizace Pragilic.

Obsah a průběh celého projektu byl pestrý, motivační, naučný a zábavný. Vyvrcholením posledního setkání byl večerní zábavný program sestaven z vlastních tanečních, pěveckých a uměleckých čísel některých účastníků. Příjemnou atmosféru projektu umocnilo společné závěrečné ukončení s předáním dárečků a vzájemným loučením. V paměti na absolvování projektu určitě mnohým z dětí zůstanou zajímavé zkušenosti zpečetěné certifikátem, navázaná nová přátelství, nezapomenutelné a neopakovatelné zážitky a prožitky.

Součástí projektu byla i podpora a posílení profesních kompetencí doprovázejících vychovatelů společně se sdílením zkušeností z praxe.

Za možnost účasti v projektu patří naše velké poděkování realizátorům projektu Spolu dětem o.p.s. a podporovatelům projektu: společnosti HILTI a jejím zaměstnancům, Zahradnictví Líbeznice, Nadačnímu fondu AVAST, innogy, Nadačnímu fondu Tesco, běžcům z Běhu s batohem, Nadačnímu fondu LASVIT FOUNDATION, Nadačnímu fondu ETELA, ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem a individuálním dárcům.

Zpět