Poděkování sponzorům

14.01.2020 12:39

Milí přátelé,

dovolte nám prosím, abychom jménem dětí a zaměstnanců Dětského domova Uherské Hradiště s příchodem nového roku vyslovili zpětně velké a srdečné poděkování adresně Vám všem zainteresovaným, kteří nám v uplynulém roce 2019 věnovali nemalou přízeň a naše děti v průběhu uplynulého období zahrnovali svými štědrými dary, pozornostmi a finančními příspěvky. Mnozí se stali a jsou již našimi stálými a dlouholetými přáteli, partnery a sponzory.

Srdečné poděkování patří také těmto vánočním dárcům, kteří v adventním čase, v čase laskavých skutků, plnění vysněných tužeb, snů a přání, věnovali dětem krásné vánoční dárky nebo přispěli finanční částkou:

Thermacut, s.r.o.

SuJuk, s.r.o.

FK Kunovice

p. Anna Marie Blahová

p. Antonín Varádi + Hello

p. Tomáš Slavata

Kulturní komise OÚ Boršice u Blatnice

p. Pavel Indruch

p. Karel Vémola

p. David Grebeníček

Rodina Marušákova

p. Daniel Kašný

http//milujemeknihy.cz

Pizzerie Mozaika

p. Sabrina Múčková

p. Bronislava Kročilová

p. Bohumil Michalec

p. Silvia Geryková

p. Daniela Hurbišová

p. Habarta

p. Koběrská

p. Robert Šteffek

Divadlo Na Maninách

 

Velmi si vážíme zájmu, projevu pomoci, laskavosti, přízně a podpory jednotlivců, nadací i společností, Vás všech, kteří se společně s námi nezištně podílíte při vytváření příjemného, náhradního rodinného prostředí domova, veselejšího, radostnějšího a šťastnějšího dětství pro naše děti.

 

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, osobní i profesní spokojenost a současně si dovolujeme vyslovit přání o zachování přízně, podpory a spolupráce i v kalendářním roce 2020.

Ještě jednou všem srdečně děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi

 

děti a zaměstnanci Dětského domova Uherské Hradiště

Zpět