Poděkování organizaci Spolu dětem o.p.s.

12.08.2021 18:05

Rádi bychom touto cestou vyjádřili srdečné poděkování ředitelce organizace Spolu dětem o.p.s, jmenovitě paní Nadi Dittmannové, za zprostředkování finanční sponzorské podpory pro Dětský domov Uherské Hradiště. Prostřednictvím oslovených dárců tak mohly být sponzorsky pokryty nemalé náklady na pořízení a doplnění nových víceúčelových herních, sportovních a zábavných prvků pro děti do zahradních prostor našeho dětského domova. V rámci naplňování volnočasových aktivit si je určitě s radostí a dosytnosti naše nejmenší i starší děti užijí, a to především v této složité a nejisté době ovlivněné neustálými opatřeními a omezeními souvisejícími s pandemií COVID - 19. Rádi bychom paní ředitelce i zástupcům organizace poděkovali rovněž za dlouholetou podporu našeho dětského domova a velmi dobrou vzájemnou spolupráci.

Projevení zájmu, vstřícnosti a pozornosti směřované k našim dětem vždy mile potěší. Velmi děkujeme všem zainteresovaným, kteří se nám snaží v případě potřeby pomáhat a jsou nám v rámci dostupných možností nápomocni.

Ještě jednou organizaci Spolu dětem o.p.s. velmi děkujeme, vážíme si zájmu a podpory od lidí, kterým není mnohdy pohnutý a nelehký osud našich dětí lhostejný

Zaměstnanci Dětského domova Uherské Hradiště

Zpět