Poděkování organizaci Spolu dětem o.p.s. za finanční podporu studentů prostřednictvím web. Zlatka.in

30.06.2023 10:30

Rádi bychom touto cestou vyjádřili srdečné poděkování ředitelce organizace Spolu dětem o.p.s, jmenovitě paní Nadi Dittmannové a manažerce projektů paní Veronice Košaříkové za zprostředkování finanční dotace - materiální podpory pro potřeby studentům a učňům našeho Dětského domova Uherské Hradiště. Prostřednictvím dárců tak mohou být ve spolupráci se společností Raiffeisenbank a web. „ Zlatka.in“ sponzorsky pokryty nemalé náklady na speciální vybavení a odborné pracovní pomůcky dle odborného požadavku škol a vzdělávacích středisek pro naše náctileté v rámci naplňování a rozšiřování jejich rozvoje a odborné přípravy na budoucí profesi, kterou si zvolili a chtěli by se jí naplno věnovat. V rámci naplňování profesní přípravy se mohou ve svém oboru plně seberealizovat, vyjádřit své vlastní pocity, přispět nápady, mají možnost zažít úspěch i ocenění. Praktickou přípravou prostřednictvím socializace na různorodých odborných pracovištích se učí rozvíjet a posilovat své kompetence, osvojovat si nové dovednosti. Změna prostředí jim napomáhá v získávání zkušeností, pro ně neznámých poznatků, v rozšiřování a nabývání vědomostí, k získání hlubšího sebepoznání, taktéž je vede k zodpovědnosti, k větší sebedůvěře, i k dosažení pocitu vyššího sebevědomí. Náctiletí si uvědomují, že profesní příprava spojená s praktickou výukou je pro ně významnou a neodmyslitelnou průpravou k získání „dokončeného profesního vzdělání“, neboť je jedním z nejdůležitějších základů pro vstup do samostatného života.

Rádi bychom paní ředitelce i zástupcům organizace poděkovali rovněž za dlouholetou podporu našeho dětského domova a výbornou vzájemnou spolupráci.

Projevení zájmu, vstřícnosti a pozornosti směřované k našim dětem vždy mile potěší. Velmi děkujeme všem zainteresovaným, kteří se nám snaží v případě potřeby pomáhat a jsou nám v rámci dostupných možností nápomocni.

Ještě jednou organizaci Spolu dětem o.p.s. velmi děkujeme, vážíme si zájmu a podpory od lidí, kteří mají vždy „srdce na dlani“.

Zaměstnanci Dětského domova Uherské Hradiště

Zpět