Poděkování organizaci Spolu dětem o.p.s. - Projekt „Kroužky se Zlatkou“

01.03.2023 10:54

Rádi bychom touto cestou vyjádřili srdečné poděkování ředitelce organizace Spolu dětem o.p.s, jmenovitě paní Nadi Dittmannové a manažerce fundraisingu Anně Janata za zprostředkování finanční dotace zájmových kroužků pro děti našeho Dětského domova Uherské Hradiště. Prostřednictvím dárců tak mohly být v projektu „Kroužky se Zlatkou“ sponzorsky pokryty nemalé náklady na různorodé zájmové aktivity dle volby a zájmů dětí zaměřené na edukaci, sport, kreativitu, estetiku či jiné podpůrné formy přispívající k pozitivnímu rozvíjení a utváření osobnosti našich chlapců i děvčat. V rámci naplňování volnočasových aktivit si je děti s radostí a vlastním přispěním užívají, mohou se v nich plně seberealizovat, vyjádřit a sdílet své vlastní pocity, přispět nápady, mají možnost zažít úspěch, ocenění, zároveň se umět vyrovnávat s prohrou, naučit se při sportech týmové spolupráci, a to především v rámci dodržování pravidel fair–play. Kroužky dětem rovněž poháhají v novém prostředí při navazování kamarádství s novými vrstevníky, učí je novým dovednostem, napomáhají jim v získávání zkušeností, poznatků, ale také v rozšiřování si a nabývání vědomostí.

Rádi bychom paní ředitelce i zástupcům organizace poděkovali rovněž za dlouholetou podporu našeho dětského domova a velmi dobrou vzájemnou spolupráci.

Projevení zájmu, vstřícnosti a pozornosti směřované k našim dětem vždy mile potěší. Ještě jednou všem zainteresovaným velmi děkujeme!

Zpět