Poděkování Nadání a dovednosti o.p.s. – projekt „Rozhled“

05.06.2018 18:41

V rámci 13. ročníku projektu „Rozhled“ realizovaný koordinátorkou projektu D. Fousovou při organizaci Nadaní a dovednosti o.p.s., který se zaměřuje na podporu osobního a profesního rozvoje dospívajících dětí z dětských domovů, se zapojené děti z našeho Dětského domova v Uherském Hradišti měly možnost setkat s mnoha novými inspirujícími dospělými i vrstevníky. Poznaly a naučily se novým věcem, získaly tak spoustu zajímavých informací, které někteří budou mít možnost využít aktuálně, především pak je mnozí ocení při vstupu do samostatného života.

Prostřednictvím jednotlivých společných setkávání díky lektorům a zkušeným renomovaným odborníkům měly naše děti možnost získat povědomí a vhled do současného života z jiného, doposud pro ně neznámého, úhlu pohledu. Měly možnost se zapojit např. do semináře na téma Finanční gramotnost, při kterém shlédly naučná videa, seznamovaly se s cenami různých výrobků i služeb a živě zde prodiskutovávaly správné sestavení si vlastního či rodinného rozpočtu.

O možnostech cestování, studijním nebo pracovním pobytu v zahraničí si popovídaly s Lukášem, který žil 5 let v zahraničí a obeznámil je, jak lákavým nástrahám v neznámém prostředí předcházet, na co se zaměřit a čemu se pro zdárný průběh cestování a studia vyvarovat.

Díky workshopu „ Otevři dveře svojí kariéře“ dostaly děti všeobecný základ týkající se pracovního trhu. Zaměřily se především na pracovní smlouvy, kde a jak si hledat práci, psaní životopisu a motivačního dopisu, firemní etiketu a v neposlední řadě na pracovní pohovory.

Při třídenní akci Career Days v Praze pak děti v rámci exkurze navštívily za doprovodu dobrovolníků a vychovatelů vybrané firmy a organizace, které byly takřka „ šité na míru“, a to každému jednotlivci v rámci jeho dosavadního studia či volby profesního zaměření. Taková praktická návštěva spojená s aktuálními teoretickými informacemi byla pro mnohé zcela ojedinělá a velmi inspirativní. Netradiční a nová zkušenost v podobě tohoto jejich prvního kontaktu se světem práce je může následně v mnohém pozitivně nasměrovat a posunout je dál v rámci jejich volby budoucího povolání a usnadní jim tak mnohdy nelehké zapojení do samostatného běžného života.

Pro ukázku svého dosavadního kuchařského umu navštívily děti také Chefparade - školu vaření. Pod vedením šéfkuchaře uvařili účastníci ve skupinkách 4 chodovou večeři. Naučili se tak správné založení a následně i vychytávky při dokončení a dochucení vývaru s domácími nudlemi, kuřeti na paprice s domácím houskovým knedlíkem, sekanou s bramborovou kaší a v neposlední řadě dezertem - švestkovým koláčem s drobenkou. O to víc pak děti ocenily společně vyvinutou iniciativu i námahu v rámci kooperace. Jídlo si každý pochvaloval, bylo znamenité a chutnalo všem náramně.

Závěr projektu patřil „Individuálnímu kariérnímu poradenství“ s kvalifikovanou kariérní poradkyní. S každým z dětí se zaměřila na vypracování individuálního kariérního plánu, vytvořili společně finální verzi životopisu a doporučila jim mnoho dalších hodnotných rad pro úspěšně uplatnění se ve společnosti. 4 účastníci z našeho dětského domova splnili veškeré požadavky a kritéria projektu, obdrželi Certifikát – který má pro ně nedocenitelný význam i osobní hodnotu.

Při jednotlivých setkávání se nesla mezi účastníky přátelská a pohodová atmosféra, dobré vzájemné kamarádské a mezilidské vztahy, přispívající k samotnému úspěchu a zdárnému naplnění záměru a účelu projektu. Velmi příjemná byla vstřícnost, zájem a přívětivost organizátorů, nepřeberné množství nově získaných prožitků a zážitků a v neposlední řadě předané pozorností v podobě netradičních i památečních sponzorských dárků.

Všem organizátorů, odborníkům, dobrovolníkům, sponzorům a zainteresovaným v rámci realizace projektu patří za náš Dětský domov Uherské Hradiště velké poděkování.

Zpět