Oranžové hřiště

19.04.2018 07:03

V rámci grantového řízení Oranžové hřiště Nadace ČEZ, které je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukci dětských a víceúčelových hřišť jsme měli i my možnost v roku 2017 provést zásadní změnu v podobě rekonstrukce herních prvků na zahradě dětského domova. Tato herní sestava slouží nejen dětem z dětského domova, ale i dětem handicapovaným ze sousední základní a mateřské školy speciální.

Velký dík za obrovskou finanční podporu, bez ní by tato realizace nebyla možná.

Zpět