Nejmilejší koncert 2013 na Karlštejně

18.06.2014 16:06

Federace dětských domovů ČR pořádá každoročně přehlídku zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů pod názvem „Nejmilejší koncert". Celostátnímu, nesoutěžnímu finále, předcházejí soutěžní, regionální kola, která pořádají jednotlivé dětské domovy příslušného regionu. Děti v nich usilují o prestižní  postup prostřednictvím každoročně hodnotnějších vystoupení v oborech hudebních, tanečních, muzikálových a literárně dramatických. Akce je pořádána nejen s cílem k propagaci výsledků zájmové činnosti dětí z dětských domovů, ale i k vzájemnému setkávání dětí, prohloubení vztahů, ale rovněž také prezentace na veřejnosti.

Celostátní kolo Nejmilejšího koncertu 2013 byl již 22. ročníkem přehlídky. Tento rok organizaci setkání převzal Dětský domov Uherské Hradiště. Místem konání se stalo  pohádkové prostředí středověkého hradu Karlštejn, kde se setkaly dětské domovy z celé republiky. Spoluautorem myšlenky byl Ing. Jaromír Kubů, kastelán Státního hradu Karlštejn, podpůrný program byl nazván Patronství hradu Karlštejn. Osobně se zúčastnil několika ročníků Nejmilejšího koncertu a dalších akcí dětského domova, odměnou dětem byla možnost strávit několik nocí na Karlštejně.

Přehlídku zájmové a umělecké činnosti zahájila skupina Gipsy.cz, která byla dětmi náležitě oceněna. Děti rovněž podpořil sám velký jazzman a pedagog Štěpán Markovič, který je bedlivě sledoval ze zákulisí.

Všichni účinkující si celý den pořádně užili i přes nepřízeň počasí. Doprovodný program byl bohatý, ať už se to týkalo ražby dobových mincí, kdy děti obdržely památeční minci. Následovalo předvedení historické lukostřelby s možností osobní účasti a vše si vyzkoušet. S nadšením byla uvítána prohlídka hradu s průvodcem, či představení dravých ptáků s podrobným výkladem a ukázkou, která byla uskutečněna pod záštitou sokolnické společnosti TEIR. Velkým potěšením byl sladký bonus od sponzorského dodavatele –firmy Královské čokoláda, v podobě horké čokolády a sladké pochoutky, kterou každý účastník obdržel.

 

Myšlenka Nejmilejšího koncertu vznikla právě v našem domově, proto se snažíme tuto tradici udržet i do budoucna. Domníváme se, že má velký význam pro děti a dospělé. Účastníci navazují nová přátelství, vyhledávají se další talenty a zkoušíme nové zážitky. Některá vystoupení dosahují vysoké profesionální  úrovně a jsou obecenstvem oceněna bouřlivým povzbuzováním s doprovodným potleskem.  Rozzářené oči, usměvavé a spokojené tváře mladých a dětských umělců jsou zářným příkladem spokojenosti a vděčnosti ze získaných ocenění a zároveň dobrého pocitu z uspokojení  a dosažení  vysokých uměleckých prožitků.

Zpět