Nejmilejší koncert 2011

28.05.2011 22:00

Dne 28.05.2011 proběhl v Uherském Hradišti již 20.ročník národní slavnostní přehlídky  zájmových uměleckých aktivit dětí z dětských domovů celé ČR pod názvem  Nejmilejší koncert 2011.  Letošního jubilejního ročníku se zúčastnily děti ze sedmatřiceti dětských domovů z České republiky a také děti ze dvou dětských domovů ze Slovenska. Celostátnímu kolu předcházela po celé České republice regionální kola, z  nichž byla porotami vybrána nejúspěšnější vystoupení dětí, která se v rámci akce v průběhu celodenního programu  Nejmilejšího koncertu 2011 v Uherském Hradišti mohla představit veřejnosti a hostům  nejenom na podiu Klubu kultury, ale rovněž na Masarykově náměstí.

 

Záštitu nad uspořádáním letošní národní přehlídky dětské tvořivosti pořádané Dětským domovem v Uherském Hradišti převzali: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, starosta města Uherské Hradiště Květoslav Tichavský, ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová a patron našeho dětského domova, kastelán státního hradu Karlštejna Ing. Jaromír Kubů, který zároveň společně s paní  ředitelkou našeho dětského domova Mgr. Ivanou Lackovou Nejmilejší koncert 2011 slavnostně zahájili. 

 

Následovalo přivítání hostů, představení a poděkování  jednotlivým zástupcům sponzorů akce, zaznělo několik milých a povzbudivých slov a sálem se rozezněla zvučná soulová a funková hudba  v podání hudebního a pěveckého  seskupení Gulo Čar s hostem Štěpánem Markovičem, která navodila příjemnou a uvolněnou atmosféru. Následně se ujal moderováním programu akce pan Jiří Hadaš, který jednotlivá vystoupení dětí prokládal magií a kouzly a tím celou uměleckou atmosféru náležitě umocnil. Děti z jednotlivých dětských domovů předváděly v průběhu celého dne nejrůznější vystoupení z oboru pěveckého, hudebního, tanečního, dramatického a recitačního, která dosahovala vysoké profesionální  úrovně a náležitě byla obecenstvem oceněna bouřlivým povzbuzováním s doprovodným potleskem. V samotném závěru slavnostního dne byli na podium Klubu kultury v Uherském Hradišti vyzváni zástupci jednotlivých dětských domovů, kteří si převzali  Pamětní listy na tento významný den, trička s logem Nejmilejšího koncertu,batůžky, kosmetiku, dárky, pozornosti a sladkosti , kterými  přispěli naši milí sponzoři.  Rozzářené oči, usměvavé a spokojené tváře mladých a dětských umělců byly zářným příkladem spokojenosti a vděčnosti ze získaných ocenění a zároveň dobrého pocitu z uspokojení  a dosažení  vysokých uměleckých prožitků.

 

Tato velkolepá akce se mohla uskutečnit díky velkému přípravnému, organizačnímu a pracovnímu nasazení všech zainteresovaných, štědrému sponzorství v podobě materiálního či finančního přispění, a proto velká úcta a  poděkování patří všem, kteří o tuto akci projevili zájem, vyjádřili  sounáležitost,   podporu a pomoc a tím přispěli k její zdárné realizaci, plné radostných emocí a nezapomenutelných zážitků.

Zpět

Sponzoři Nejmilejšího koncertu 2011

 

Klub přátel dětských domovů Nové Strašecí

Nadace Naše dítě

Nadační fond Klausových

Nadační fond Albert

Nadace Děti-kultura-sport

Městský úřad Uherské Hradiště

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

 

Firma Dekor, Mesit Holding, Mattoni, Zedníček, Edline, Toma, Čeroz, Shift, Obal Print, Kasko, Vinařská společnost Blatnička, Kastek, Nestlé, Tonja, Linea Nivnice, Balplast, Pepsico, Royal, Sujuk, Avon, Pivovar Janáček, Slovácký deník CZ, Televize Slovácko, Klub kultury Uherské Hradiště, paní Bobková, paní Hanusová a JUDr. Ježková.