Nadační fond Albert – „ Bertík pomáhá“

14.06.2019 11:26

Díky podpoře programu „Bertík pomáhá“, který je součástí Nadačního fondu Albert, tak získal možnost jeden chlapec z našeho DD využívat pravidelně 1x týdně nabídky Plavecké školy v Aquaparku Uh. Hradiště. Pravidelnou docházkou do zájmového kroužku „Plavání“ se zdokonaluje chlapec s handicapem DMO v plaveckých disciplínách. Plavání tak přispívá ke zlepšení koordinace pohybu, k celkovému posilnění a stabilizaci pohybového aparátu celého těla.

Zájmový kroužek „Stolní tenis“ při DDM Šikula Uh. Hradiště, do kterého dochází jednou týdně dva chlapci z našeho DD, byl rovněž zaštítěný Nadačním fondem Albert. Díky podpoře programu „Bertík pomáhá“ se tak chlapci prostřednictvím hry a tréninků, při kterých mají možnost využívat nově i trenažér, zdokonalují v soustředění, postřehu, rychlosti, obratnosti.

Nadační fond Albert, program „Bertík pomáhá“, přispěl velkou mírou rovněž k možnosti podpory seberealizace čtyř chlapců v zájmovém oddílu „Házená“ při TJ Slovácká Slávia Uh. Hradiště. Jde o registrované členy oddílu se sportovním kláním na regionální úrovni. Mají tak možnost zažít radost a úspěch ze hry včetně vítězných ocenění, učí se vyrovnávat s prohrou a umět ji přijímat. Kolektivní hra je vybízí k utužování kolektivu a učí je sportovnímu chování, bojovnosti a dynamičnosti při hře a v neposlední řadě k dodržování pravidel fair –play

Prostřednictvím podpory Nadačního fondu Albert, programem „Bertík pomáhá“, se mají možnost zdokonalovat a plně seberealizovat v rámci hudebních a pěveckých vloh a aktivit v zájmových kroužcích „Sólový zpěv“ a „Hra na kytaru“ jedna dívka a jeden chlapec z našeho DD. Dochází 2x týdně do ZUŠ Uherské Hradiště, kde se snaží rozvíjet svůj pěvecký talent a naučené dovednosti při hře na hudební nástroj. Vánoční akademie, Nejmilejší koncert, besídky, a různá příležitostná vystoupení na kulturních a společenských akcích, včetně soutěží, jsou vyvrcholením a možností prezentace svého nadání, umocněného dlouhodobým úsilím, pílí a vytrvalostí, a to prostřednictvím vystoupení na veřejnosti s možností zažití úspěchu, uznání, ocenění a posílení tak svého sebevědomí.

Přispěním Nadačního fondu Albert v programu „Bertík pomáhá“, bylo velkým přínosem v rámci podpory, rozvíjení a následné prezentace sportovního potenciálu u tří děvčat našeho DD. Při TJ Slovácká Slávia dochází děvčata 3 x týdně do zájmového oddílu „Volejbal“. Jde o registrované členství se sportovním kláním na regionální úrovni. Nedílnou součástí je rovněž společné sportovní soustředění. Pro děvčata je stěžejní škola míčové průpravy s přesností při přihrávkách, zdokonalení jemné i hrubé motoriky v návaznosti s přesnou koordinací pohybu a celkovou orientací jednotlivých hráček na hřišti. Mají tak možnost posílit své sebevědomí prožitkem, radostí a úspěchem ze hry včetně vítězných ocenění, učí se vyrovnávat s prohrou a umět ji přijímat.

Zpět