My se doma nenudíme

16.09.2016 09:02

Podstata našeho projektu „My se doma nenudíme“ spočívá v předcházení nevhodného trávení volného času. Volný čas má svoji nezastupitelnou roli z hlediska prevence patologických jevů u dětí a mládeže. V našem zájmu je, abychom našim dětem nabídli přínosné využití volného času, které by jim přineslo uspokojení, radost a zároveň i seberealizaci a kompenzaci.

Díky Nadačnímu fondu Albert, grantovému programu Bertík pomáhá, můžou naše děti navštěvovat tyto kroužky: sportovní hry, volejbal, házená, plavání, florbal, street dance, mažoretky.

Hlavním posláním projektu je vzbudit, popřípadě podpořit v dětech zájem o sport, o umění a co nejlépe je zaintegrovat do určité skupiny lidí, ve které se cítí dobře. Chceme naučit děti správně využívat volný čas, vypěstovat v dětech ctižádost, zodpovědnost, týmovou spolupráci, rozvíjet jejich schopnosti- to vše uplatní v pozdějším životě.

 

Zpět