Letošní 8. ročník projektu Den vody děti přenesl na ostrov pirátů

27.04.2018 08:52

11. 04. Zlín: 6. dubna 2018 se v Městských lázní Zlín uskutečnil neziskový Projekt Den vody, za kterým stály studentky Fakulty multimediálních komunikací UTB. Děti z dětských domovů pluly vstříc hlubinnému světu oceánu. Během této plavby musely překonat nespočet úskalí, ale nakonec se ke svému pokladu, darovaného od Městských lázní Zlín, hrdě dopluly. – Plavba za pokladem – Už první hra s názvem Uplav Krakenovi, započala tuto plavbu ve velmi vzrušujícím tempu. Všichni piráti se museli před tímto mořským tvorem snažit, co nejrychleji uprchnout. Poté je čekalo hledání a vylovení vzácných perel. Další hra spočívala v přenesení důležité zprávy na souš. U ní je nutno zmínit, že byla obzvláště zapeklitá, jelikož piráti museli přeplavat s daným listem velice opatrně, neboť kdyby se vzkaz namočil, tak by se inkoust rozpil a vzkaz, obsahující souřadnice pokladu, by nešel přečíst. To se ale nestalo, jelikož si s tímto úkolem posádka poradila opravdu znamenitě. Po této hře na piráty čekala zastávka u zátoky Havana, kde si mohli dát něco dobrého na zub a nabrat síly na druhou polovinu cesty. Ta byla neméně náročná, ale díky svým kapitánům, kteří s nimi z DD přijeli a po celou dobu je pozorovali z přídi, zvládli získat kořist Východoindické společnosti a zachránit muže přes palubu. To už ale v dáli bylo možné pozorovat třpytící se lesk pokladu. Na oslavu si celá výprava zatančila vodní makarénu. 

A co na to říkají naši piráti?

 

Zpět