Jak se stát „ Finančníkem“

04.05.2017 09:59

V rámci aktivit a ve spolupráci se zástupci ING Bank Fondu NTM dětem byla 18. dubna realizována v dětském domově pro všechny děti starší 8 let hra „Finančník“, jejíž cíl byl zaměřený na posilování a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti finanční gramotnosti.

Zúčastněné děti byly v rámci realizace a náplně hry rozděleny do několika tříčlenných pracovních týmů, ve kterých se zábavnou i soutěžní formou snažily co nejlépe plnit zadané úkoly. To, že hospodaření není věc snadná a často se v něm především vlastní nepozorností chybuje, se na vlastní kůži mohli přesvědčit naši „mladí finančníci“ prostřednictvím několika modelových situací. Po ukončení a vyhodnocení hry následovala krátká debata vztahující se k finanční gramotnosti, kdy zástupci ING Bank dětem sdělili nejnovější zajímavosti z finančního oboru a zodpověděli případné dotazy. Za projevenou snahu a podaný výkon obdržel závěrem každý z účastníků praktický dárek, připomínající a zároveň je motivující, jak se stát dobrým finančníkem.

Zpět