Poděkování organizaci Spolu dětem o.p.s. – dovybavení garsoniéry

13.06.2024 07:08

Rádi bychom touto cestou vyjádřili srdečné poděkování ředitelce organizace Spolu dětem o.p.s, jmenovitě paní Nadi Dittmannové, za zprostředkování finanční sponzorské podpory pro Dětský domov Uherské Hradiště. Prostřednictvím oslovených dárců, tak mohly být sponzorsky pokryty nemalé náklady na pořízení nové praktické kuchyňské linky, včetně dřezu a baterie, spolu s přípojkou k zabudování kombinované automatické pračky se sušičkou do startovacího bytu - garsoniéry pro náctileté svěřence našeho dětského domova, účastníky vzdělávacího projektu „Tréninků dospělosti“. Revitalizací a zvětšením úložných prostor kuch. linky v garsoniéře se tak více rozšířily našim svěřencům možnosti, v rámci kterých se mohou pod patronací našeho DD ve startovacím bytě po praktické stránce připravovat, zdokonalovat se a rozvíjet tak své kompetence a praktické dovednosti, učit se zde samostatně hospodařit – posilovat finanční gramotnost, zvládat nákupy, pečovat o prádlo, rozvíjet své kulinářské dovednosti a zvládat veškeré náležitosti spojené se zajištěním chodu domácnosti, včetně plnění si studijních povinností, brigádnické činnosti a neodmyslitelné lék. péče související s handicapem DMO, se kterým se jeden z hochů z garsoniéry od narození potýká, a i přesto se navzdory němu snaží být ve všem co nejvíce samostatný a nezávislý na okolí. Tato praktická průprava by je měla co nejvíce posílit v soběstačnosti a připravit je tak na zdárné zvládání nástrah spojených s blížícím se plynulým přechodem do samostatného života po jejich následném odchodu z dětského domova.

Rádi bychom paní ředitelce i zástupcům organizace poděkovali rovněž za dlouholetou podporu našeho dětského domova a velmi dobrou vzájemnou spolupráci.

Projevení zájmu, vstřícnosti a pozornosti směřované k našim svěřencům vždy mile potěší. Velmi děkujeme všem zainteresovaným, kteří se nám snaží v případě potřeby pomáhat a jsou nám v rámci dostupných možností nápomocni.

Zaměstnanci Dětského domova Uherské Hradiště

Zpět