Mimořádné opatření

13.03.2020 12:47

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2.

 

Předmětem opatření je následující:

- S okamžitou platností se ruší plánované hromadné kulturní, společenské a sportovní akce, které představují zvýšené riziko přenosu infekce,

- v co možná největší míře jsou omezena pracovní jednání (preferovat elektronickou či telefonickou komunikaci),

- do odvolání zrušení odjezdů dětí ze zařízení a je striktně omezen pobyt cizích osob v zařízení,

- dodržování důsledného provádění hygieny rukou a opatření při respirační hygieně,

- v rámci provádění úklidu zajistit ve zvýšené míře dezinfekci prostor zařízení,

- v případě návratu zaměstnance ze soukromé cesty ze všech zemí, které jsou ke dni plánovaného odjezdu postiženy onemocněním koronavirem (COVID-19), bude postupováno podle aktuálních doporučení, opatření nebo rozhodnutí orgánů ochrany veřejného zdraví.

 

V Uherském Hradišti dne 11.03.2020 

Mgr. Lacková Ivana

ředitelka DD

Zpět