Hipoterapeutický pobyt v Koryčanech

14.10.2014 11:43

Od 19.9. do 21.9.2014 měly děti z našeho dětského domova možnost prožít netradiční víkendový pobyt v Hipocentru v Koryčanech. Pro mnohé to bylo úplně první přímé a osobní setkání s koníky, se kterými v rámci pobytu aktivně trávily všechen svůj volný čas. Děti se seznámily s krásným prostředím samotného Hipocentra, prostřednictvím kterého využily pestrý třídenní program v podobě prohlídky stájí, osobního seznámení s koníky, se zajímavým a poučným povídáním. Jak náročná, přitom krásná a smysluplná, je celodenní práce kolem koní se děti nejdříve dozvěděly z odborné instruktáže, po které následovalo již samotné a praktické hřebelcování koní , čištění kopyt, krmení včetně přípravy podestýlky a ustájení. Odvážlivci si vyzkoušeli vypouštění koní na pastvu, ukázky koně na lase i ve volnosti, vodění a ježdění na koních ve cvale i v poklusu. V rámci gymnastiky na koni mohly děti obdivovat vrcholné akrobatické kousky mladších i starších děvčat, které prostřednictvím ukázkového vystoupením vyplnily část jednoho ze samotných večerů. Pod vedením kovboje Freda se děti měly možnost zapojit do kompletního kovbojského programu, při kterém se naučily lasování, uzlování, házení tomahavkem i ovládání šlehnutí biče. Taktéž si vyzkoušely svoji šikovnost a trpělivost při výrobě kožených uzdeček, náramků a opasků. Čas strávený v Hipocentru byl pro děti poučný, inspirativní a zábavný, podpořil jejich koordinaci, pohybové schopnosti a jako blahodárný prostředek přispěl k jejich celkovému uvolnění a relaxaci.

Velké poděkování patří sponzorovi této akce panu Romanovi Tinkovi, jehož finančního příspěvku na pobyt pro děti si velmi vážíme a rovněž bychom touto cestou chtěli vyjádřit poděkování majitelům Hipocentra Koryčany, kteří se nám po celou dobu pobytu velmi ochotně věnovali a dokázali společně se svými zaměstnanci a instruktory vytvořit pro nás všechny velmi příjemnou atmosféru.

Zpět