Chodníčky za naší minulostí

26.12.2010 12:59

S počátkem realizace tohoto projektu počítáme v období listopad 2010, kdy bude probíhat přípravná fáze, spočívající v teoretickém načerpání vědomostí a naplánování turistických tras. Od měsíce duben 2011 se uskuteční vlastní, praktická část projektu. Do projektu bude zapojeno 8 dětí z Dětského domova Uherské Hradiště a 4 děti ÚSP Velehrad.

 

Význam vidíme v  podpoře začlenění znevýhodněných dětí do společnosti, pomoci orientovat se v dnešním světě a uzpůsobenou metodou připravovat tyto děti na vstup do života. Dalším přínosem je snaha o rozšíření jejich obrazotvornosti o historii, našich panovnících, to vše metodou zcela nenásilnou. Nedílnou součástí našeho záměru je rozvíjení kamarádských vztahů mezi dětmi a s tím související rozvoj komunikačních schopností. Jako hlavní cíl jsme si určili vhodnou, zábavnou formou seznámit tyto děti s historií našeho národa, v našem případě s postavou Karla lV. K této myšlence nás přivedla osobní návštěva kastelána hradu Karlštejn, který nám nabídl v rámci našeho projektu Chodníčky za naší minulostí přímo na hradě Karlštejn pro děti nocleh zdarma.

 

Rádi bychom navázali na naše předchozí aktivity, kdy jsme měli možnost setkat se s kastelánem hradu Karlštejn a bylo nám tak umožněno poznat i zákulisí historických objektů. Jako motivační odměnu jsme si stanovili sběr turistických známek, jejichž zvyšující počet je pro děti velkou odměnou a zároveň příslibem pro hledání dalších turistických tras, na jejichž konci nás čeká nová, ještě neprozkoumaná historická památka.

Naše spolupráce s ÚSP Velehrad vznikla již v roce 2007, kdy jsme se společně zapojili do projektu Radujme se spolu. Díky tomuto projektu jsme poznali nový svět - handicapované děti z Ústavu sociální péče Velehrad. Některé z nich se staly našimi kamarády a jsme spolu stále v kontaktu. Náš organizační tým se od této doby hodně pozměnil a na místo hlavních zástupců postoupily děti, které v minulých letech byly spíše pasivními účastníky a které by chtěly realizovat zase své nápady a cíle při uskutečnění projektu, tentokráte orientovaného na poznávání historie našeho národa. Získali jsme mnoho zkušeností, které bychom chtěli využít i v budoucnosti.

Projekt "Chodníčky za naší minulostí“ je realizován na základě udělení finanční podpory Nadace děti, kultura a sport . 

 

Zámečníková Marcela

Zpět