Trávím čas aktivně, pomáhám kamarádům, koním i sobě

28.07.2016 09:21

Celkem 11 dětí z Dětského domova Uherské Hradiště, které byly do projektu zařazeny, se v rozmezí měsíce března až června, v rámci jeho realizace, 5x zúčastnilo hipoterapeutických návštěv v Koryčanech.

 

Jednalo se o děti sociálně znevýhodněné s psychickými obtížemi či tělesným handicapem a pobyt u koní byl pro ně velkým přínosem. Naučily se zde pracovat s koňmi, pečovat o ně, poznaly potřeby tohoto zvířete i to, čemu všemu se dokáže kůň prostřednictvím výcviku naučit. Díky pravidelnému pracovnímu režimu získaly základy zodpovědnosti pro uplatnění v budoucím životě, naučily se vzájemné toleranci a kooperaci a získaly pozitivní vztah ke zvířeti. Za dobře odvedenou práci se vždy mohly na koních povozit, což bezesporu u většiny z nich vedlo ke zlepšení fyzické i psychické rovnováhy.

 

Tento projekt by nemohl být realizován bez výše finanční podpory 36.532,- Kč Nadačního fondu Albert, kterému od nás patří velký a upřímný dík!!!

 

Poděkování patří také majitelce Hipocentra Koryčany, PaeDr. Stele Dolínkové, jejímu manželovi i celému personálu za přívětivý přístup, vstřícnost a trpělivost!

 

Děkujeme i všem příznivcům, kteří se aktivně zapojili do hlasování pro projekt prostřednictvím webových stránek Nadačního fondu ALBERT a zajistili tak našemu dětskému domovu prvenství v rámci Zlínského kraje!

 

Barbora Nedomová a Jana Fibichrová, vychovatelky DD Uherské Hradiště

Fotogalerie