Sečení luk v CHKO Beskydy

25.11.2015 09:46

V rámci projektu Natura 2000 se vytváří soustava chráněných území evropského významu, která zahrnuje nejcennější přírodní stanoviště a chrání také nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů. Po vstupu do Evropské unie vyplývá pro Českou republiku povinnost zapojit se do vytváření této soustavy. Na území CHKO Beskydy se díky způsobu hospodaření zachovaly cenné louky s mnoha vzácnými druhy. Proto jsme na začátku srpna jeli na týdenním pobyt, který byl zaměřený na údržbu a kultivaci luk a lučních společenství. Děti byly seznámeny na často značně se různícími přístupy reagující na problémy v hledání koexistence mezi lidskou společností a přírodou.   Kučera Michal

Fotogalerie